Vi är Future Energy

Future Energy är en rikstäckande installatör av solceller, med sin bas i Luleå.

Vi är en av aktörerna på den kraftigt växande svenska solcellsmarknaden och  erbjuder kompletta lösningar, från projektering till färdig anläggning så att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund.

Vi har som målsättning att vara en ledande aktör i den förestående omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Vi har för avsikt att erbjuda det mest prisvärda alternativet på marknaden. Detta genom att kapa onödiga mellanhänder och i samtliga processer strävar vi efter maximal hållbarhet och effektivitet.

Genom att installera solceller på er fastighet kan kostnaderna för elanvändningen minska. Besparingarna ökar ju längre tidshorisont ni väljer samtidigt som ni bidrar till en bättre miljö och omvärld.

Joakim Lundgren

Senior advisor

Joakim Lundgren är delägare i Future Energy och till vardags professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Han leder flera stora forskningsprojekt i nära samverkan med företag och industri som handlar om att fasa ut användandet av fossila bränslen och därmed realisera visionen om ett fossilfritt samhälle.

Peder Björkman

Produktansvarig

Peder Björkman är en företagare i Norrbotten sedan 1991. Han har åtta världspatent inom annan verksamhet och Peder är verksam som produktansvarig på Future Energy.

Joakim Ström

Försäljning och Marknad

Joakim Ström, kommer från försäkringsbranschen där han varit inblandad i flera uppstarter av försäkringsbolag bla den svenska verksamheten av Vardia Försäkring och nu senast som vice vd på Sensor Försäkring, ansvarig för försäljning och marknad.

Henrik Mattsson

Företagsförsäljning

Henrik Mattsson, är ansvarig för företagsförsäljning och har en bakgrund primärt inom fastighetsbranschen där han förädlat och utvecklat såväl kommersiella fastigheter som privata med stor framgång sedan tidigt tvåtusental, i början som anställd och sedemera i egen verksamhet.

Jonas Engström

Privatförsäljning

Jonas Engström, företagare sedan 2011 och har erfarenhet från försäkringsbranschen och senast från besiktningsbranschen där han fortsatt är aktiv.