Solenergi till elektrisk energi

Så fungerar solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk energi. Solceller sitter ihop i större solpaneler, oftast placerade på fastighetens tak eller fasad. Elen kan båda användas i fastigheten eller säljas till i kraftnätet mot en ersättning från elbolagen.

1
Ljuset från solen träffar solcellerna på hustaket och det bildas likström.
2
Elen leds till en växelriktare som omvandlar likströmmen till vanlig 230 V växelström.
3
Elen leds vidare till husets elcentral för användning i huset.
4
En elmätare som registrerar den el som matas ut från huset och in på elnätet installeras (görs av nätägaren utan extra kostnad). Därmed kan man få ersättning för den el som inte används av det egna hushållet.

Vill du ha ett hållbart alternativ?

Kontakta Future Energy idag för offert eller dyl.

Kontakta oss nu!