Solcellspaket

På Future Energy erbjuder vi solcellspaket av hög kvalité för alla behov som vi dessutom kan hjälpa dig att installera.

Intresset för att installera solcellspaket och producera sin egen solenergi har ökat kraftig, vilket är fördelaktigt ur såväl ett ekonomiskt som ett miljövänligt perspektiv. Solenergi är en förnybar energikälla med bra förutsättningar och potential, men alla behov och förutsättningar ser såklart olika ut.

Av den anledningen erbjuder vi fyra solcellspaket i olika storlekar för att kunna bemöta bemöta allt från den lilla husägaren till den stora kommersiella aktören. Vi brukar få många frågor gällande våra solcellspaket och vi rekommenderar att man – oberoende av om behovet är litet eller stort – installerar solceller och producera sin egen solel.

Nedan kan du läsa mer om de solcellspaket som vi erbjuder och vad skulle det kosta att installera solceller på ditt tak.

Vad kostar det att installera solceller?

Vad det kostar att installera solceller beror lite på och brukar variera.

Under se senaste åren har priset på solcellspaneler sjunkit, samtidigt som det numera finns möjlighet att ansöka om solcellsstöd samt att kravet på bygglov har tagits bort. Vilket underlättar för fler att installera solceller.

På grund av de olika storlekarna som vi erbjuder av våra solcellspaket varierar priset. Men priset påverkas också av vart i landet du bor, väderstreck samt takets konstruktion och lutning.

Ta del av våra paket och vad de omfattar nedan och hitta det optimala alternativet för dig.

Future Energys produkter

Monokristallina eller polykristallina solceller?

Till utseendet är det ganska enkelt att skilja på dessa olika typer av paneler då polykristallina solceller ofta är blåspräckliga medan monokristallina generellt är enhetligt svarta. Skillnaden rent tekniskt består i att den polykristallina solcellen består av flera kristaller medan den monokristallina består av endast en kristall. Tillverkningen av monokristallina är något mer avancerad och priset för dessa paneler är därför vanligtvis något högre. Det högre priset kompenseras dock generellt av en högre effektivitet gentemot de polykristallina panelerna. Future Energy erbjuder paneler från tillverkarna Canadian Solar samt Jinko Solar.

Paket 1

Mindre villa

5,7 kW – 16 svarta monokristallina solcellpaneler, med en yta på
ca 32 m2. Förväntad produktion: ca 5500 kWh.

Få offert

Paneler

16 st paneler, 360 W

Växelriktare

1st SolarEdge 6k W växelriktare

Komplett

Komplett installation samt underkonstruktion

Nyckelfärdig

Börja använda direkt

Paket 2

Större villa

10 kW - 28 svarta monokristallina solcellpaneler,
med en yta på ca 56 m2.

Få offert

Paneler

28 st paneler, 360 W

Växelriktare

1st SolarEdge 10 kW växelriktare

Komplett

Komplett installation samt underkonstruktion

Nyckelfärdig

Börja använda direkt

Paket 3

Stor villa

14,4 kW - 40 svarta monokristallina solcellpaneler, med en yta
på ca 80 m2 med förväntad produktion, ca 14,100 kWh.

Få offert

Paneler

40 st paneler, 360 W

Växelriktare

1st SolarEdge 15k W växelriktare

Komplett

Komplett installation samt underkonstruktion

Nyckelfärdig

Börja använda direkt

Paket 4

Kommersiella aktörer

32,4 kW - 90 svarta monokristalina solcellpaneler, med en yta
på ca 180 m2 med förväntad produktion, ca 33200 kWh.

Få offert

Paneler

90 st paneler, 360 W

Växelriktare

1st SolarEdge 33 kW växelriktare

Komplett

Komplett installation samt underkonstruktion

Nyckelfärdig

Börja använda direkt